Hva er Montessoriskole?

Du har sikker hørt snakk om Montessori en eller flere ganger i nyhetene. Men hva er Montessoriskole? Montessori-undervisning er basert på barnerettet arbeid og frihet innenfor grenser.

Barn velger en aktivitet som læreren hjelper dem med å utforske. De kan jobbe alene eller sammen med andre studenter som deler en felles interesse. På denne måten lærer barna sammen og vokser. De får mange muligheter til å oppleve verden, og de oppmuntres til å utforske og oppdage.

La oss ta en nærmere titt på hva en montessoriskole er og hva den innebærer for barna.

Barn oppmuntres til å være ledere i sin læring

En Montessoriskole er utformet slik at hvert barn gis gode muligheter til å ta på seg lederroller. Barn læres opp til å modellere lederskap i et støttende miljø, og oppmuntres til å ta på seg ansvaret for å hjelpe andre. De lærer også jevnaldrende relasjoner. Dette hjelper barn til å bli ledere, samtidig som det er en god måte å fremme empati på.

I et Montessori-klasserom lærer barn av eldre barn som kan modellere og forsterke det som forventes av dem. Disse elevene blir rollemodeller for yngre elever, noe som bidrar til å utvikle selvfølelsen deres.

Lærerne gir klare grenser

Montessori-lærere følger spesifikke retningslinjer for rollen deres i klasserommet. Disse retningslinjene stemmer overens med dagens psykologiske forskning og er basert på observasjonen at barn trenger klare grenser og en trygg havn for å være en god voksen.

Barn trenger å kjenne sine grenser og oppmuntres til å ta ansvar for sine valg. En Montessori-lærer bør være følsom for disse behovene samtidig som de gir barna frihet til å ta sine egne valg. Med andre ord bør et Montessori-klasserom gi barna god plass til å gjøre feil og lære av disse feilene.

Klasserommene er ryddige

Montessori-klasserommene er vakkert ryddige og gjenspeiler Maria Montessoris revolusjonerende tilnærming til undervisning. Disse klasserommene er designet for å oppmuntre til utvikling av uavhengighet, orden og harmoni, og fremme en kjærlighet til læring. Barn er ikke begrenset til rader med skrivebord, men jobber i grupper på tre eller fire ved å bruke taktile materialer.

Montessori-klasserom er utformet slik at barna kan utforske mange forskjellige områder. Naturlig tre, innbydende manipulasjoner og komfortable møbler skaper en atmosfære som oppmuntrer til konsentrasjon og uavhengighet. Disse miljøene har også blomster og tepper.

Barn oppfordres til å utforske

Barn ved Montessoriskoler oppfordres til å utforske verden rundt seg. De oppfordres til å bruke verktøy og materialer i barnestørrelse for å gjøre praktisk arbeid. Dette hjelper dem med å utvikle sin fingerferdighet og hånd-øye-koordinasjon. De oppfordres også til å trene på konsentrasjon. Montessoriskoler har mange fordeler og er et godt valg for barn som fortsatt vokser og lærer.

En annen fordel med Montessori er dens vekt på uavhengighet. Montessorimetoden oppmuntrer barn til å tenke selv, noe som er avgjørende for å lykkes i arbeidsstyrken. Denne tilnærmingen lar barn utvikle en kjærlighet til læring, og lærerne hjelper dem å oppnå det. Et Montessori-klasserom oppmuntrer barn til å utforske selvstendig i stedet for å bli ledet av en autoritetsfigur.

Lærere oppmuntrer barn til å være kreative

Kreativitet er avgjørende for barn, siden det utvikler selvfølelsen deres og hjelper dem å utvikle sine problemløsningsevner. Kreative barn har også større sannsynlighet for å lykkes i språkferdigheter og viser lederegenskaper. På en Montessoriskole oppmuntres kreativitet gjennom praktisk læring og gratis utforskning av materialer.

Kreative aktiviteter i Montessori-klasserom inkluderer ofte et levende kunstområde. Barn kan delta i prosjekter som inkluderer maling, tegning, sying, blokktrykk, perlearbeid, halskjedelaging og leirearbeid. De kan også lage mobiler, bruke storfemarkører på slakterblokkpapir og lage collager.

Hva er forskjellen på Montessoriskole og vanlig skole?

En forskjell mellom en Montessori-skole og en vanlig skole er at Montessori-lærere ikke er avhengige av standardiserte tester for å måle elevenes fremgang. De bruker observasjonskraften og registrerer det de ser og opplever.

Dette gir dem mulighet til å vurdere om et barn har forstått begrepene som er undervist i ulike innholdsområder. De vurderer også barnets interesser for å skreddersy deres tilnærming til det enkelte barn, noe som er ulikt det som praktiseres i vanlige norske skoler.